THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
PHÚC LỢI CÔNG VIỆC
Trợ Lý Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị - Assistant (Female)
Đăng ngày: 14-12-2018
Lượt xem: 0

THÔNG TIN CÔNG TY
Tên công ty: CÔNG TY CP QUỐC TẾ GIA
Địa chỉ công ty: 177/24 đường 3 tháng 2 Phường 11 Quân 10 Tphcm
Website công ty: http://giaic.com

GIỚI THIỆU CÔNG TY
Công ty CỔ PHẦN QUỐC TẾ GIA là một công ty lâu năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản - Gạo.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Nắm bắt tâm lý, phong cách làm việc của Chủ tịch để hỗ trợ, quản lý, truyền đạt và biết cách đưa ra quyết định tham mưu giúp Chủ tịch giải quyết mọi công việc tổng hợp thuộc nhiều chức năng khác nhau.
- Tiếp nhận những thông tin chỉ đạo từ Chủ tịch, trợ giúp Chủ tịch trong việc đôn đốc, giám sát việc triển khai công việc, các chiến lược, kế hoạch của Ban lãnh đạo Công ty và các phòng ban;
- Tổ chức các hoạt động như: sắp xếp các cuộc họp, tham dự các buổi họp cùng Chủ tịch, theo dõi và đôn đốc các công việc theo sự chỉ đạo của Chủ tịch.
- Sắp xếp, tổ chức lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác cho Chủ tịch;
- Hỗ trợ Chủ tịch trong các quan hệ đối nội, đối ngoại của HĐQT;
- Soạn thảo các văn bản, tài liệu, công văn theo chỉ đạo của Chủ tịch;
- Trợ giúp CTHĐQT quản lý thời gian và kiểm soát công việc
- Trợ giúp việc thực hiện các chiến lược của Công ty.
- Tham dự, ghi nhận và tổng hợp nội dung đánh giá các cuộc họp để phục vụ việc quản lý điều hành.
- Các công việc khác do Chủ tịch yêu cầu.
Bạn đã có tài khoản ?
Bạn không muốn đăng ký ?
Bạn muốn lưu công việc này ?
Bạn muốn chia sẻ với bạn bè ?