Lợi ích khi là nhà tuyển dụng
1 Được quảng bá miễn phí
2 Chủ động tìm các ứng viên
3 Lưu trữ hồ sơ các ứng viên
4 Đề xuất nhu cầu tìm ứng viên
5 Được thông báo ứng viên phù hợp
Nhà tuyển dụng hàng đầu
Bạn muốn tạo tài khoản để lưu trữ hồ sơ xin việc trên VietNhatWork?
Chỉ cần vài phút để tạo tài khoản mà tất cả các công ty có thể nhìn thấy nhu cầu của bạn.
  • Bạn có thể ghi nhớ công việc mà bạn quan tâm.
  • Bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhà tuyển dụng
  • Bạn có thể học và trải nghiệm các bài test của các nhà tuyển dụng
  • ...
Vui lòng điền đầy đủ và chính xác vào các ô bên dưới để khởi tạo tài khoản.