Lợi ích khi là nhà tuyển dụng
1 Được quảng bá miễn phí
2 Chủ động tìm các ứng viên
3 Lưu trữ hồ sơ các ứng viên
4 Đề xuất nhu cầu tìm ứng viên
5 Được thông báo ứng viên phù hợp
Nhà tuyển dụng hàng đầu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JVGROUP
Địa chỉ trụ sở : Số nhà 142, Đường Cổ Linh, Quận Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: +8424.6293.5843 - Fax: +8424.6293.5843
Email: contact@jvgroup.com.vn
Website: http://www.jvgroup.com.vn